Πακέτα στρατιωτικών ειδών για νεοσύλλεκτους στρατιώτες – Τι χρειάζεται ο φαντάρος

Οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι καθώς πλησιάζουν οι μέρες να καταταγούν αναρωτιούνται “τι πρέπει να πάρω στο στρατό”.  Στο army action έχουμε μεγάλη γκάμα καλοκαιρινών και χειμερινών πακέτων νεοσύλλεκτου.

Τα πακέτα νεοσύλλεκτου για όλα τα σώματα πεζικό – ναυτικό – αεροπορία.

Προβολή όλων των 21 αποτελεσμάτων

Προβολή 24 48 72

Πακέτο Προσφοράς Για Στρατιωτικούς

85.00 

Καλοκαιρινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Full Extra Edition Edition

204.00 

Καλοκαιρινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Special Edition

148.40 

Καλοκαιρινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Basic Edition

98.40 

Καλοκαιρινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Οικονομικό Plus

48.00 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Survivor Edition

321.60 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Special Edition

182.40 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Large Edition

112.80 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Basic Edition

68.00 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Οικονομικό

36.80 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Αεροπορίας Super Οικονομικό

28.80 

Καλοκαιρινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Super Οικονομικό

17.60 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Large Edition

110.00 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Survivor Edition

339.20 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Full Extra Edition

214.40 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Super Edition

132.80 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Special Edition

178.00 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Basic Edition

78.00 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Οικονομικό Plus

57.20 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Super Οικονομικό

27.20 

Χειμερινό Πακέτο Νεοσύλλεκτου Οικονομικό

36.80